Jaka jest różnica między tym, co mogłoby, a co powinno? Kiedy powinniśmy używać tych słów?


Odpowiedź 1:

Wszystkie są modalne. Są także nieokreślonymi formami woli, pisma i woli. Byłby używany w zdaniach warunkowych lub hipotetycznych, przeszłych nawykach. Mógłby być używany w zdaniach, które odnoszą się do przeszłych działań lub zdolności. Powinien być używany w zdaniach rozkazujących, porady. Przykłady 1: Gdy był mały, dużo płakał. Gdybym był królem, karmiłbym biednych. Przykład 2: Kiedy był mały, potrafił słodko śpiewać. Czy możesz podać mi sól. Przykład 3: Powinieneś szanować swoich starszych. Uwaga: Dałem wam tylko przykłady nagich kości, modale zawierają znacznie więcej niż uogólnienia, które podałem. Mam nadzieję, że to działa!