Jaka jest różnica między uczestniczącymi i nieuczestniczącymi akcjami uprzywilejowanymi?


Odpowiedź 1:

Znaczenie akcji uprzywilejowanych Akcjami uprzywilejowanymi są te, które korzystają z dwóch następujących praw preferencyjnych: 1. Dywidenda według stałej stopy lub stałej kwoty od tych akcji przed dywidendą z akcji własnych 2. Zwrot kapitału uprzywilejowanego przed zwrotem kapitału akcyjnego w momencie likwidacji spółki.

Akcje uprzywilejowane mają również prawo do udziału lub części nadwyżki zysków pozostałych po wpłaceniu na akcje lub mają prawo do udziału w premii w momencie wykupu. Ale akcje te nie dają prawa głosu.

  • Uczestniczące akcje uprzywilejowane uczestniczące: po wypłaceniu dywidendy akcjonariuszom kapitałowym posiadacze uczestniczących akcji uprzywilejowanych mają prawo do udziału w pozostałych zyskach. Jeżeli w którymkolwiek roku spółka osiąga nadwyżki zysków, wówczas udziałowcy uprzywilejowani mają prawo do otrzymania dodatkowej dywidendy oprócz ich stałej dywidendy uprzywilejowanej. Udziały uprzywilejowane nieuczestniczące: akcje uprzywilejowane, które nie mają prawa do udziału w zyskach pozostałych po tym, jak udziałowcy zostały wypłacone dywidendy. Nie otrzymają żadnej dodatkowej dywidendy w przypadku nadwyżki zysków spółki i są uprawnieni do otrzymywania tylko stałej stopy dywidendy każdego roku.

VANSHIKA GUPTA

http://B.COM 2 LATA

ROLKA NR: 11736


Odpowiedź 2:
  • Uczestniczące akcje uprzywilejowane uczestniczące: po wypłaceniu dywidendy akcjonariuszom kapitałowym posiadacze uczestniczących akcji uprzywilejowanych mają prawo do udziału w pozostałych zyskach. Jeżeli w którymkolwiek roku spółka osiąga nadwyżki zysków, wówczas udziałowcy uprzywilejowani mają prawo do otrzymania dodatkowej dywidendy oprócz ich stałej dywidendy uprzywilejowanej. Udziały uprzywilejowane nieuczestniczące: akcje uprzywilejowane, które nie mają prawa do udziału w zyskach pozostałych po tym, jak udziałowcy zostały wypłacone dywidendy. Nie otrzymają żadnej dodatkowej dywidendy w przypadku nadwyżki zysków spółki i są uprawnieni do otrzymywania tylko stałej stopy dywidendy każdego roku. keshanta gurjar 11629

Odpowiedź 3:

Różnica między udziałami preferencyjnymi uczestniczącymi a udziałami preferencyjnymi nieuczestniczącymi jest następująca:

. Uczestniczące akcje uprzywilejowane: są to rodzaje akcji, w których stała dywidenda uprzywilejowana dająca prawo do udziału w nadwyżce zysku, ale po wypłaceniu dywidendy według równych stawek wszystkim akcjonariuszom kapitałowym.

Ponieważ możemy po prostu zdefiniować, że posiadacz tego udziału uprzywilejowanego otrzyma stałą dywidendę od spółki. W sytuacji likwidacji spółki cały pozostały zysk lub nadwyżka jest z pewnością wypłacona w tym czasie.

. Nieuczestniczące akcje uprzywilejowane: W tego rodzaju akcjach uprzywilejowanych posiadacz tych akcji nie korzysta z należnej korzyści z uczestniczących akcji uprzywilejowanych; otrzymują tylko stałą kwotę dywidendy zadeklarowaną przez spółkę w momencie wypłaty. Krótko mówiąc, nie pozwalają one na uzyskanie korzyści i nie są uprawnieni do uczestnictwa w dużych kwotach ani w likwidacji spółki.


Odpowiedź 4:

Akcje uprzywilejowane: - zgodnie z art. 85 akcjami uprzywilejowanymi są akcje, do których przysługują im uprzywilejowane prawa, takie jak 1) do dywidendy w czasie trwania spółki 2) do spłaty kapitału w wyniku likwidacji spółki, przed kapitałem akcjonariuszy kapitałowych jest zwracany. Oprócz dwóch wymienionych wyżej praw akcje uprzywilejowane mogą mieć dodatkowe prawa, w zależności od terminu emisji.

ICH SĄ RÓŻNE RODZAJE AKCJI PREFERENCYJNYCH

  1. Podstawa prawa do dywidendy-> kumulatywna i nieskumulowana Podstawa konwersji -> wymienna i niewymienna Podstawa wykupu -> zwrotna i nieściągalna Udział w nadwyżce zysku -> uczestnictwo i nieuczestnictwo

UCZESTNICTWO UDOSTĘPNIANIA PREFERENCJI →

  • uczestniczące akcje uprzywilejowane to akcje, które są uprawnione do udziału w nadwyżce zysku spółki, która pozostaje po wypłacie na rzecz akcjonariuszy kapitałowych Wypłacana jest im zmienna stopa dywidendy Akcje uprzywilejowane są partycypowane, jeśli jest o tym mowa w AOA spółki

UDZIAŁ W PREFERENCJI BEZ UCZESTNICTWA →

  • Nie są uprawnieni do udziału w nadwyżce zysku spółki Mają stałą stopę dywidendy Jeśli AOA milczy, wówczas zakłada się, że wszystkie akcje uprzywilejowane nie uczestniczą

>> HARSHITA AGARWAL (11618)