Jaka jest różnica między komunikacją poziomą a pionową?


Odpowiedź 1:

Komunikacja, która przechodzi przez łańcuch poleceń zgodnie z protokołem, ma charakter „pionowy”. Reguły i mandaty sprowadzają się od najwyższego kierownictwa do kierownictwa i spływają do urzędników pierwszej linii, aż w końcu docierają do pracowników. Kiedy pracownicy mają problem, zwykle najpierw rozmawiają ze swoimi bezpośrednimi przełożonymi lub przełożonymi. Łańcuch dowodzenia nakazuje, aby przełożeni zgłaszali problem swoim menedżerom, którzy są następnie odpowiedzialni za przenoszenie informacji do biur wykonawczych i na górę - faceta, który ma tablicę na stole, mówiąc: „tu kończy się złotówka”. Po lżejszej stronie istnieje inna nazwa: „czerwona taśma”.

Komunikacja „pozioma” jest również znana jako komunikacja boczna. Obejmuje to przepływ wiadomości między osobami i grupami na tym samym poziomie organizacji, bez angażowania jakiegokolwiek przekazywania informacji w górę lub w dół na różnych poziomach. Udostępnianie informacji i współpraca „poziomo” są uważane za bardziej wydajne niż komunikacja w górę lub w dół. Ten rodzaj komunikacji w ramach tego samego poziomu hierarchii zapewnia wyższą jakość pracy, ponieważ odbywa się bezpośrednio między osobami pracującymi w tym samym środowisku. Musiałeś słyszeć wyrażenie „PRACA ZESPOŁOWA” - komunikacja w zespole jest przykładem komunikacji horyzontalnej; członkowie koordynują zadania, współpracują i rozwiązują konflikty polubownie.