Pod względem etymologii, jaka jest różnica między pantofobią, pantofobią i panofobią?


Odpowiedź 1:

Pantofobia to strach przed wszystkim. Pochodzenie słowa pant pochodzi od greckiego (co oznacza każdy), a fobia - greckiego (co oznacza strach). Pantofobia jest uważana za szczególną fobię, o której dyskutuje się na stronie głównej. Pantofobia jest również znana jako Panofobia lub Panfobia lub Pamphobia.

Ten link może być pomocny: Common-phobias.com